fbpx

Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

 • Home
 • Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011
You Are Here:

design & construction – Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

O αναπτυξιακός νόμος 3908/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4146/13, αφορά σε όλο το φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την 01.07.2014, έχει τεθεί σε ισχύ και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Περιοχές α. Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 25% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για την περίοδο 2014 – 2017, η οποία μειώνεται σε 10% για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 10%, δηλαδή γίνονται  25% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 20%  για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μικρές  επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 20%, δηλαδή γίνονται 35% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 30%  για την περίοδο 2018 – 2020.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ (αραιοκατοικημένες περιοχές). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Μη προκαθορισμένες περιοχές γ. Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 10% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα ανώτατα ποσοστά του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κάθε νομού σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα ανέλθει στο 45% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι φορείς των επενδυτικών έργων δύνανται να κάνουν χρήση ενισχύσεων με τη μορφή επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Τα υποβαλλόμενα σχέδια διακρίνονται στα γενικά και ειδικά επενδυτικά σχέδια. Ειδικότερα, τα γενικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Γενικής επιχειρηματικότητας

Περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Περιλαμβάνεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με την χρήση καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης ποιότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίησης επιστημονικού δυναμικού.

 • Περιφερειακής Συνοχής

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και προβλήματα, με βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων.   Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Επιχειρηματικότητας νέων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της επιχείρησης.

 • Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένων πολυετών (2 έως 5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει πενταετία από την σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκ. Ευρώ.

 • Συνέργειας και Δικτύωσης

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης με σκοπό την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων είτε υποδομών.

 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στις 200.000 Ευρώ, για τις μικρές στις 300.000 Ευρώ, για τις μεσαίες στις 500.000 Ευρώ και για τις μεγάλες στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ στις επενδύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο 50% των προαναφερομένων ποσών.
Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού, η οποία τεκμηριώνεται από την αξία καταθέσεων, κινητές αξίες, από τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις, ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 60% του προϋπολογισμού, ενώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού
 • Αγορά ή/και χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού, και μεταφορικών μέσων διακινήσεως υλικών και προϊόντων εντός της επιχείρησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Αμοιβές υπηρεσιών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000 Ευρώ, για τις νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, δαπάνες απόκτησης και επικύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν τη δημοσίευση της απόφασης δύναται να γίνει με ευθύνη της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για επενδύσεις άνω των 500.000 Ευρώ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης να λειτουργούν με εταιρική ή συνεταιριστική μορφή.

 Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Share

Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την[…..]

Share

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα

Τη λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να επιλύσει τον γόρδιο δεσμό των οικισμών αυθαιρέτων, των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», το οποίο είχε περιληφθεί στους τελευταίους νόμους τακτοποίησης αστικών αυθαιρέτων και[…..]

Share

Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο[…..]

Share

«Αποικίες» Τούρκων και Κινέζων στην Ελλάδα – «Ανάσταση» στα ακίνητα από τη «χρυσή βίζα»

Την ώρα που τα αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και οι Έλληνες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τη φορολογία μιας κατοικίας, οι Κινέζοι έρχονται να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο της οικοδομής με περισσότερους από 12.000 ξένους επενδυτές να αγοράζουν σπίτια στην Αττική τα τελευταία χρόνια.[…..]

Share

Το Κλίβελαντ δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια

Το Κλίβελαντ έγινε η τελευταία πόλη των ΗΠΑ που δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο της πόλης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τη δέκατη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα του Κλίβελαντ. Στο πλαίσιο του σχεδίου της πόλης για[…..]

Share

Διήμερο επενδυτικό συνέδριο: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη, ΑΠΕ & Επιχειρηματικότητα

Τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται αυτήν την  περίοδο  στον  τομέα εξοικονόμησης ενέργειας ή βρίσκονται ήδη σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, η  προοπτική  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  στα  πλαίσια  του  νέου μηχανισμού στήριξης  των ΑΠΕ   και  οι  πρώτες  Ενεργειακές  Κοινότητες  θα  κυριαρχήσουν  στις εργασίες  του διήμερου[…..]

Share

Στη ”Διαύγεια” η απόφαση για τη χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, “Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε προς το φορέα υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της[…..]

Share

ΥΠΕΝ: Δεν θα δοθεί νέα παράταση στην έκπτωση 20% στα αυθαίρετα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θα δώσει νέα παράταση στην έκπτωση 20% που προβλέπεται για όσους υποβάλλουν δηλώσεις μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, για αυτό και από την προσεχή Τρίτη 9 του μήνα, η έκπτωση που θα ισχύει σε όσους προσέλθουν στο νόμο (4495/2017) θα πέσει[…..]