Επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Home
 • Επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ
You Are Here:

design & construction – Επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ

Η d&c προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι Μηχανικοί της d&c, σε συνδυασμό με οικονομολόγους / λογιστές συνεργάτες, αναλαμβάνουν την ένταξη της επιχείρησής σας σε επιδοτούμενα προγράμματα, καθώς και εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση της πρότασης σας, στηριζόμενοι στην εμπειρία από την επιτυχημένη συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων (π.χ. ΝΟΜΟΣ 3299/04, ΝΟΜΟΣ 3908/11, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Digi – Lodge, e-Security, , Μετέχω, Ψηφιακό Μέλλον, Εξωστρέφεια, Digi-Mobile, Leader, Γεωργίας, Αλέξανδρος Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ.)

espa-xrimatodotisi

Συνοπτικά, κάποιες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι:

 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων (μέχρι 40 κλίνες) και campings
 • Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων)
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμός εστιατορίων, αναψυκτήριων, παραδοσιακών καφενείων
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, παντοπωλεία κοκ)
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων μεταλλουργίας, ξυλοτεχνείας, προϊόντα κεραμικής, υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές
 • Βιοτεχνίες τυποποίησης γεωργικών προϊόντων
 • Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων
 • Βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής

Αναμενόμενα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων

Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. Ευρώ. Επιλέξιμες θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα, εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), περιβαλλοντικής βιομηχανίας, υγείας, παραγωγής – εξοικονόμησης ενέργειας, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), υλικών – κατασκευών, δημιουργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών πολιτισμού.

Επιχειρούμε Δυναμικά

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων (πλην τουρισμού) με κλεισμένη μία πλήρη διαχειριστική χρήση, για ποιοτικό εκσυγχρονισμό.

Επιχειρηματική ευκαιρία

Ενίσχυση ανέργων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, με ποσοστό επιδότησης 100%.

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα περίοδος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου με ποσοστά που θα φτάνουν έως το 45%.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2014 (ΠΑΒΕΤ)

Υποστήριξη ερευνητικών έργων σε επιλεγμένους τομείς, για την προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ενεργά Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων

Προσκλήσεις LEADER

Σε εξέλιξη βρίσκονται αρκετές προσκλήσεις του τοπικού προγράμματος Leader σε διάφορες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Άξονας 4) και προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνιών, κ.α., με επιδότηση έως 60% για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000€.

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Share

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας[…..]

Share

Νέα γνωμοδότηση για τις αυθαίρετες κατασκευές & αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού Εκκρεμεί αποδοχή Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και[…..]

Share

Σ. Φάμελλος: Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έχουν εγκριθεί τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας

“Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός πίεσης για την προσήλωση στη συνθήκη των Παρισίων”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα της 23ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP[…..]

Share

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές NATURA

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα» επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος Vella απαντώντας σε Γραπτή[…..]

Share

Αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές φυσικού αερίου

Σε μείωση των τιμολογίων χρήσης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου θα προχωρήσει από 1ης Μαΐου 2017 ο ΔΕΣΦΑ, όφελος που αναμένεται να μετακυλισθεί και στα τελικά τιμολόγια για επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Νίκας,[…..]

Share

Σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ: Το χρονικό της εκδίκασης για τη μονομερή αλλαγή των συμβάσεων των φωτοβολταϊκών στέγης

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 24/11 η αγωγή του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ κατά της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την μονομερή αλλαγή των των φωτοβολταϊκών στέγης. Το χρονικό της εκδίκασης αναλύει ο σύνδεσμος, με το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου ”ΣΤΕΓΗ” Κύριος Δράμαλης Μάριος με[…..]

Χάραξη αιγιαλού έως τον Ιούνιο

Τη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που είχε γίνει προ δεκαετίας από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), πρόκειται να ολοκληρώσει έως τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο Οικονομικών. Η πίεση για την ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη,[…..]

Σε εκκρεμότητα ακόμα η εκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ωρίμανση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», δίνει το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με ανακοίνωσή του, με την οποία, μάλιστα, εφιστά την προσοχή στην κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα[…..]