Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

 • Home
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
You Are Here:

design & construction – Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες  έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος η εταιρεία μας σας προσφέρει άμεση λύση με την

 • Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 • Σύνταξη μελέτης και φακέλου για την έκδοση της άδειας.
 • Τελικός έλεγχος ασφάλειας.
 • Έκδοση άδεια λειτουργίας.

Οι μηχανικοί της εταιρείας  αναλαμβάνουν δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή  ότι  ο χώρος πληροί τις  προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει/αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

πριν-την-αδεια-2_008

Τι προσέχετε πριν νοικιάσετε χώρο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Όταν θέλετε να ανοίξετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να βρείτε τον κατάλληλο χώρο. Η θέση και το ενοίκιο του καταστήματος είναι σαφώς παράγοντες που συντελούν στην επιλογή αυτού του χώρου, αλλά δεν καθορίζουν το αν τελικά θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν “βγαίνει” η άδεια, το πόσο εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να μην κλείσουμε ένα μαγαζί που θα σας ταλαιπωρήσει και καθυστερήσει για πολλούς μήνες.

Παρακάτω είναι συγκεντρωμένα τα πιο βασικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πριν μπείτε στην διαδικασία να νοικιάσετε χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Την οικοδομή

Καταρχήν αναζητάτε τον κανονισμό της οικοδομής. Αν ο κανονισμός επιτρέπει ( ή δεν απαγορεύει ρητά ) την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, τότε έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας και είναι πολύ δύσκολο κάποιος ένοικος από την οικοδομή να σας απαγορεύσει να συνεχίσετε.

Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε έρχεστε σε επαφή με τον διαχειριστή της οικοδομής και εξασφαλίζετε με κάποιο τρόπο ότι έχετε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών που στεγάζει η οικοδομή. Αυτό γίνεται συνήθως με την υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει και διαχειριστής υπογράφει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.

Ο κάθε Δήμος έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και πιθανώς να ζητήσει και κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό. Οπότε σκόπιμη είναι η επικοινωνία με το εκάστοτε Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου, για να γνωρίζετε, εκ των προτέρων, τι θα σας ζητηθεί.

– Τις επιφάνειες

Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C. ) , που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει  το κατάστημα (δυναμικότητα).

Άρα, βεβαιωνόσαστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.

– Τα πολεοδομικά θέματα

Το τελευταίο κριτήριο και αυτό που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα έχει να κάνει με πολεοδομικά θέματα . Πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να πάρετε αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον φάκελο της πολεοδομίας. Στην συνέχεια με Μηχανικό του Γραφείου μας, πραγματοποιείτε αυτοψία στον χώρο για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της πολεοδομίας.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:

 • Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετοι χώροι, χώροι που δεν φαίνονται στα σχέδια, χώροι που αποτυπώνονται διαφορετικά κτλ)
 • Αν απαιτείται αλλαγή χρήσης
 • Αν χρειάζεται άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (οικοδομική άδεια εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κτλ)
 • Αν απαιτείται έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία. Εάν λχ είναι διατηρητέο ή ανήκει σε ιστορικό τόπο, πόσο εύκολη είναι η έγκριση της αρμόδιας αρχής κλπ

Αν απαιτείται η νομιμοποίηση κάποιου τμήματος του καταστήματος ή γενικά η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία αυτό επιμηκύνει τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Είναι πολύ σημαντικό το κατάστημα που θέλετε να νοικιάσετε να είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά.

Διαδικασία αδειοδότησης και δικαιολογητικά

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600 [ΦΕΚ 3106/9-12-2013]) (εκτός μόνο καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων όπου ισχύει η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34824).

ugeionomikou-endiaferontos-2

1. Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης.

Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης σύμφωνα με την νέα Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 [βλ. κάτωθεν παράγραφο 5]), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος…… (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο….. με αριθμό πρωτ……Επί της αιτήσεως μου αυτής ο Δήμος……… δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών (3) μηνών (ισχύς προέγκρισης) από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον:
α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.).
β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).
γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:

i) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή
ii) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

γ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).

δ) Στην περίπτωση καταστημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων IKE, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Λ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

ε) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 243/Β΄/2007).

ζ) Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποβάλλεται, επιπλέον, εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

η) Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους υπευθύνους σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα προαναφερόμενα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος.

dikaiologitika-adeias-2

Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης υποβάλλονται επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:

α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου,

β) Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νομού αυτού, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης.

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν, για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, αερισμό – εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μέγιστη ηχοστάθμη 100 db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων στη κάτοψη των χώρων.
Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με μέγιστη ηχοστάθμη 100db και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ Β΄ 593/1985).

kentro-diaskedasis

Μετά τη πλήρη υποβολή του, ο φάκελος διαβιβάζεται, εντός πέντε (5) ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, κλπ.) για γνωμοδότηση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στο οικείο δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήμο είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά:
Α) με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή της πράξης ή
Β) με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή
Γ) με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΜΗΣ/EKE-EUGO

Με τους ίδιους προαναφερόμενους τρόπους ενημερώνεται η οικεία υπηρεσία του δήμου σχετικά με την μεταβολή ή διακοπή εργασιών καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από δήμους, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής.

3. Διαδικασία και δικαιολογητικά για αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αντικαθίσταται με νέα χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που
δικαιολογεί την ανάκληση της. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβολής της.

β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.

γ) Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος.

δ) Αλλαγής επωνυμίας.

Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στον οικείο Δήμο αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:

 i) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

 ii) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας Υποβάλλεται επίσης δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο).

β) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται για ποια/ποιες από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 αιτείται την αντικατάσταση της άδειας. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.

Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας».
• Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

γ) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β΄) παράβολο για την περίπτωση λειτουργίας του Καταστήματος από νέο πρόσωπο.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η προαναφερόμενη δήλωση κατατίθεται μόνον για καταστήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979 και για την περίπτωση που το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει στο όνομα νέου προσώπου και υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα αντικατασταθεί η άδεια, από όλα τα μέλη προσωπικής εταιρείας (O.E. ή Ε.Ε.), από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., από όλους τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., από όλους τους εκπροσώπους IKE, στις περιπτώσεις αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης, εισόδου νέου εταίρου O.E. ή Ε.Ε.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
«Ως νέος κύριος του καταστήματος………….. (είδος καταστήματος)………., στην οδό……….., δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην…………(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στην περίπτωση που το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει στο όνομα νέου προσώπου.

Η αντικατάσταση άδειας γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριότητες που υφίστανται, το οποίο δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομείου ενδιαφέροντος, όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα, υποβάλλονται στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος.

β) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17?12?2007 (ΦΕΚ 2438 Β΄) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.

γ) Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά που προβλέπονται ειδικά για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας (όπως για τη λειτουργία παιδότοπου, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου κ.λπ.).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση ………………………».

ε) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο λειτουργεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα.

Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα της ίδιας κατηγορίας της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης (με περισσότερες απαιτήσεις στη συγκρότηση του Καταστήματος) ή άλλης κατηγορίας, η αντικατάσταση της άδειας θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας.

Η αντικατάσταση άδειας γίνεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριότητες που υφίστανται.

Αν καταργείται μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Κ.Υ.Ε. δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας από το δήμο.

Σε ήδη αδειοδοτημένο κατάστημα, για τη προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο ή χώρο εντός του αδειοδοτημένου καταστήματος, απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για παρακείμενο στεγασμένο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τα γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ.

4. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων – Αντικατάσταση άδειας

Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλει τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας.

adeia-mousikon-organon

Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγηση της για διάστημα ορισμένο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική υπηρεσία στο δήμο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.

Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης

δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.

Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης
μουσικής υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητικά β και δ. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

5. Οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την νέα υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 υγειονομική διάταξη. Με την νέα υγειονομική διάταξη καταργείται η απαρχαιωμένη Α1β/8577/83 και εναρμονίζεται πλέον η νομοθεσία με τον κανονισμό (Ε.Κ.) 852/04.

ugeionomikou-endiaferontos

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :

1.  Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

2.  Αποθήκευση & Διανομείς

3.   Μεταφορείς

4.  Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

5.  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
5.1  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
5.2  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
5.3  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους

6.  Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
6.1  Επιχειρήσεις αναψυχής
6.2  Κέντρο διασκεδάσεως
6.3  Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων

7.  Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

8.  Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:

9.  Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Η αντιστοίχηση με τους ορισμούς της παλαιάς υγειονομικής διάταξης Αιβ/8577/83 καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της νέα Υ.Δ.

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λιανικώς ή και χονδρικώς, όπως είναι τα ψιλικά, παντοπωλεία, μικτά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων, τα οποία ονομάζονται πλέον επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης μπορούν να διαθέτουν όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής χωρίς περιορισμούς όσο αναφορά τα προσφερόμενα είδη.

Καταργούνται πλέον τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και επί των κατόψεων αποτυπώνεται από τον Μηχανικό το διάγραμμα ροής.

dikaiologitika-adeias

Η d&c αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματος σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Επιχειρήσεις απαλλασσόμενες από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3181 Β/2014  οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β ́ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α ́114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α ́143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/2012 (ΦΕΚ Β ́158) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Επισημαίνουμε, ότι για τις εν λόγω δραστηριότητες δεν καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται.

Μια αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μαζί με τη δήλωση έναρξης στην εφορία, θα αρκούν στο εξής προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται συνολικά με 897 επαγγέλματα.

Η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω υπουργική απόφαση 483/2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης – ερωτηματολογίου
 • Απάντηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των ζητούμενων δικαιολογητικών (μελέτες, σχεδιαγράμματα κλπ)
 • Έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή, αποστολή σε συναρμόδιες Υπηρεσίες (εντός 10 ημερών)
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν3982/2011 προς βεβαίωση ενός αντιγράφου
 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από την Αδειοδοτούσα Αρχή (δειγματοληπτικά, ποσοστό τουλάχιστον 20%)

Αναλυτικότερα, για τις περιπτώσεις μη απαίτησης έκδοσης άδειας εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αρχικώς στην αδειοδοτούσα αρχή το ερωτηματολόγιο μαζί με βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία προκειμένου η αδειοδοτούσα αρχή να αποφανθεί εάν είναι δυνατή η εγκατάσταση της επιθυμητής δραστηριότητας στην επιθυμητή θέση ενώ παράλληλα σε περίπτωση θετικής απάντησης καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την ολοκλήρωση συγκέντρωσης και τήρησης στον χώρο της επιχείρησης του των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να διενεργήσει αυτοψία για έλεγχο των δικαιολογητικών και των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας. Με το πέρας της αυτοψίας και στην περίπτωση διαπίστωσης συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία δεν θα εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο σχετική βεβαίωση.
Και οι 103 δραστηριότητες είναι χαμηλής όχλησης και αφορούν κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, αγροτικές δραστηριότητες όπως ελαιοτριβεία, η κατασκευή επίπλων, η στρωματοποιία, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες και καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η λίστα των δραστηριοτήτων για τις οποίες καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας είναι:

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών:

Α. Βιομηχανία τροφίμων

 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
 2. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 3. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και  λαχανικά.
 4. Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας
 5. Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης.
 6. Επεξεργασία τομάτας
 7. Ελαιοτριβεία
 8. Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 9. Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)
 10. Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας
 11. Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών
 12. Τυροκόμηση γάλακτος
 13. Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
 14. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 15. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
 16. Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 17. Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 18. Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 19. Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.
 20. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 21. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.
 22. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 23. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 24. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
 25. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

Β. Ποτοποιία

 1. Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
 2. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται  ζύμωση
 3. Ζυθοποιία
 4. Παραγωγή βύνης
 5. Παραγωγή αναψυκτικών
 6.  Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών:

Α. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

 1. Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο
 2. Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)
 3. Κατασκευή ραφοκλωστών
 4. Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων
 5. Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
 6. Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
 7. Κατασκευή κιλιμιών
 8. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών
 9. Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα
 10. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Β. Κατασκευή ειδών ένδυσης

 1. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ
 2. Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
 3. Κατασκευή εσωρούχων
 4. Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.
 5. Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων.

Γ. Βιομηχανία Δέρματος και Δερμάτινων Ειδών 

 1. Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γουναρικών
 2. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
 3. Κατασκευή υποδημάτων

Βιομηχανία Ξύλου και κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό 

 1. Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου
 2. Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες
 3. Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)
 4. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα
 5. Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
 6. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.

Χαρτοποιία και Κατασκευή Χάρτινων Προϊόντων

 1. Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
 2. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί
 3. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
 4. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων

 1. Εκτύπωση εφημερίδων
 2. Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.
 3. Βιβλιοδεσία και φινίρισμα
 4. ‘Αλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων

 1. Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
 2. Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων
 3. Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
 4. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 5. Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
 6. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία
 7. Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.
 8. Κατασκευή: -Ειδών μαχαιροποιίας -Εργαλείων –Κλειδαριών και μεντεσέδων -Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων  δοχείων -Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας –Ειδών από σύρμα -Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών -‘Αλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

Παραγωγή άλλων μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

 1. Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού  (επίπεδου και κοίλου)
 2. Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία  άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
 3. Κατασκευή: -Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και  κεραμικών διακοσμητικών ειδών. -Κεραμικών ειδών υγιεινής -Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων – Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων -Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη -‘Αλλων κεραμικών  προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
 4. Κατασκευή : -Κεραμικών μονωτών και κεραμικών  μονωτικών εξαρτημάτων -‘Αλλων προϊόντων κεραμικής

Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

 1. Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 2. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
 3. Κατασκευή : -Μηχανών γραφείου – ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών  μετασχηματιστών – Συσκευών διανομής και ελέγχου  ηλεκτρικού ρεύματος -Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων – Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. – Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. -Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών,συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων
 4. Κατασκευή: – Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. – Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας
 5. Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων
 6. Κατασκευή: – Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών  μεθόδων παραγωγής – Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής – Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

Κατασκευή Εξοπλισμού Μεταφορών

 1. Κατασκευή: – Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων – Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες
 2. Κατασκευή: – Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα- Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κSYατά κινητήρες
 3. Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών
 4. Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού και ειδικότερα: – Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών  μηχανών έλξης – Κατασκευή αυτοκινούμενων  σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και  οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων – Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου  υλικού μη αυτοκινούμενου – Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά:  άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.- Επισκευή και συντήρηση  μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων
 5. Κατασκευή και επισκευή: Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων,  πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων – Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. – Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση
 6. Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών
 7. Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)
 8. Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 9. Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών
 10. Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων
 11. Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων
 12. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

 1. Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
 2. Κατασκευή και βαφή: – καρεκλών και καθισμάτων – άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα – άλλων επίπλων κουζίνας – άλλων επίπλων
 3. Κατασκευή στρωμάτων
 4. Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων
 5. Κατασκευή: – Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά. – Απομιμήσεων κοσμημάτων
 6. Κατασκευή μουσικών οργάνων
 7. Κατασκευή αθλητικών ειδών
 8. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 9. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
 10. Στεγνοκαθαριστήρια – Πλυντήρια ταπήτων – Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών.

Νομοθεσία

nomothesia-adeion

– Βιομηχανία

 1. Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) – “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”.

Με το δεύτερο μέρος του εν λόγω Νόμου γίνεται προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Μερικές από τις κύριες αλλαγές που επέρχονται είναι η δυνατότητα αδειοδότησης, πέρα από της Δ/νσεις Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας, και από τα οικεία Επιμελητήρια και από το ΤΕΕ. Επίσης, η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης, όπου αυτή απαιτείται, χορηγείται άμεσα και ακολουθεί η διαδικασία αυτοψίας ενώ αντί της άδειας λειτουργίας προβλέπεται η κατάθεση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Επισημαίνουμε, ότι το μέρος “Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής” του Ν.3325/05 παραμένει να ισχύει ως έχει. Επιπλέον καταργούνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για δραστηριότητες της (Β) κατηγορίας, για τις οποίες προβλέπονται τυποποιημένοι όροι, οι οποίοι και θα συγχωνεύονται είτε στην άδεια εγκατάστασης είτε στην Υ.Δ. απαλλαγής. Παρομοίως, καταργούνται οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων και οι άδειες διαχείρισης διάθεσης επικινδύνων και στερεών μη επικινδύνων απποβλήτων, οι οποίες και θα συγχωνεύονται στην περίπτωση δραστηριοτήτων της (Α) κατηγορίας στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και στην περίπτωση δραστηριοτήτων της (Β) κατηγορίας στην άδεια εγκατάστασης ή στην Υ.Δ. απαλλαγής.

2. Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158/Β/03-02-2012) –  “Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία ή τεχνική ανασυγκρότηση”.

3. Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) – Άρθρα 43 & 44 “Τροποποιήσεις του Ν.3325/2005 & Ν.3982/2011”.

4. ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ3181/Β/27-11-2014) – “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων” Κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων δυνάμει της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012.

5. N. 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-05) – “Ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” Με την έκδοση του Ν.3982 καταργήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Ν.3325/05, εκτός του 2ου μέρους αυτού, που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική.

6. N. 3526 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-07) – “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις” Καθορίζει τις προδιαγραφές και όρους για την ίδρυση αρτοποιείων.

– Περιβάλλον

1. Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Β/21-09-2011) – “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”.

Καθορίζει την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

2. Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) – “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)”. Κατατάσσει όλες τις δραστηριότητες σε δύο κατηγορίες Α (με δύο υποκατηγορίες Α1 & Α2) και Β.

3. ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) – “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα”.

Κατατάσσει όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες βάσει του ΚΑΔ και της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς ή της παραγωγικότητας σε τρεις κατηγορίες (χαμηλής, μέσης & υψηλής όχλησης).

4. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία δυνάμει της Υ.Α.1958 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012).

5. Ν. 3010 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-02) – “Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” Ορίζει τις κατηγορίες κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορίζει τις γενικές αρχές των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

6. Ν. 1650 (ΦΕΚ 160/Α/86) – “Για την προστασία του περιβάλλοντος”.

7. Αριθ. 69269/5387 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90) – “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός ΕΠΜ και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986”.

Η πλειοψηφία των άρθρων της Απόφασης αυτής έχουν αντικατασταθεί και αναθεωρηθεί με τις ανωτέρω διατάξεις.

– Διαχείριση στερεών αποβλήτων

1. ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06) – “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ…”.

2. KYA Η.Π.50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) – “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (μη επικινδύνων)”.

– Γεωτρήσεις

1. ΚΥΑ οικ.150559 (ΦΕΚ 1440/Β/16-06-11) – “Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”.

– Πυρασφάλεια

1. ΚΥΑ Φ 15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/30-1-06) – “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες”.

Κατατάσσει τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε εννέα κατηγορίες από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (Ο, Αα, Αβ, Βα, Ββ, Cα, Cβ, Cγ και D και καθορίζει τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

2. Π.Δ. 71 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) – “Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων”.

Αφορά τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατασκευή νέων κτιρίων και την έκδοση οικοδομικής αδείας αυτών. Επισημαίνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 81813/5428 (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μερικώς το ανωτέρω ΠΔ.

3. Υπ. αριθμ.3 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 529/Β/03-04-2015) – “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού”.

Καθορίζει τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού όπως θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εστιάσεως και ψυχαγωγίας, εκθέσεων, διαλέξεων, δικαστηρίων, συμβουλίων, εντευκτηρίων, λεσχών και χορού,κλπ που βρίσκονται σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την ισχύ του Π.Δ. 71/88.

4. Υπ. αριθμ.6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150/Β/13-3-96) – “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες”.

Αφορά την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας σε ανεξάρτητες μη βιομηχανικές αποθήκες (που δεν εντάσσονται στον Ν.3325/05) και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.

5. Υπ. αριθμ.8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 276/Β/2-3-07) – “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα”.

Αφορά την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.

6. Υ.Α. 12/2012 & 13/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012) – “Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου (Β.Ε.) συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων” & “Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις”.

Με τις ανωτέρω Υ.Α. καθιερώνεται η τήρηση Β.Ε. σε όλες πλέον τις εγκαταστάσεις ενώ η χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα γίνεται πλέον στις περισσότερες των περιπτώσεων κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

– Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη – Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 

1. Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α) – “Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις”.

2. Κ.Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/1995 (ΦΕΚ 385Β) – “Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης”.

3. Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ2442/Β/11-12-2009) – “Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995) – Διαδικασία απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής”.

– Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) – “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις”.

2. Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/Β/9-12-2013) – “Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου”.

3. K.Y.A. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34824 (ΦΕΚ 3402/Β/31-12-2013) – “Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) – Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)”.

– Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

1. Ν.4056 (ΦΕΚ52/Α/12-03-2012) – “Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις”.

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Share

Αυθαίρετα: τροπολογία με την πολυαναμενόμενη παράταση προθεσμιών του N.4178/13

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα[…..]

Share

Αυθαίρετα: ποια γλυτώνουν, ποια κατεδαφίζονται, τι γίνεται με τα δασικά

Με επιπλέον πρόστιμα, κατεδαφίσεις, μπλόκο στις μεταβιβάσεις αλλά και μπλέξιμο με την ελληνική γραφειοκρατία, κινδυνεύουν όσοι δεν «τακτοποιήσουν» μέσα στους επόμενους μήνες αυθαίρετα κτίσματα. Επιπλέον, βαθύτερα θα βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι τα «νομιμοποίησαν» και θα αναγκαστούν να τα μεταβιβάσουν με συμβολαιογραφική πράξη[…..]

Share

Έξι projects που υπόσχονται να «απογειώσουν» την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τo mega project του Ελληνικού, η μαρίνα Αλίμου, οι νέες υποδομές στο Παλαιό Φάληρο, η ανάπλαση του Μικρολίμανου στον Πειραιά, τα Αστέρια Γλυφάδας και φυσικά το πιο «άμεσο» project, ο Αστέρας Βουλιαγμένης που επιστρέφει από το Μάρτιο του 2019, υπόσχονται να «απογειώσουν» μέσα στα[…..]

Share

Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την[…..]

Share

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα

Τη λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να επιλύσει τον γόρδιο δεσμό των οικισμών αυθαιρέτων, των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», το οποίο είχε περιληφθεί στους τελευταίους νόμους τακτοποίησης αστικών αυθαιρέτων και[…..]

Share

Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο[…..]

Share

«Αποικίες» Τούρκων και Κινέζων στην Ελλάδα – «Ανάσταση» στα ακίνητα από τη «χρυσή βίζα»

Την ώρα που τα αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και οι Έλληνες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τη φορολογία μιας κατοικίας, οι Κινέζοι έρχονται να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο της οικοδομής με περισσότερους από 12.000 ξένους επενδυτές να αγοράζουν σπίτια στην Αττική τα τελευταία χρόνια.[…..]

Share

Το Κλίβελαντ δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια

Το Κλίβελαντ έγινε η τελευταία πόλη των ΗΠΑ που δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο της πόλης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τη δέκατη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα του Κλίβελαντ. Στο πλαίσιο του σχεδίου της πόλης για[…..]