d & c Νέα

You Are Here:
Ως τις 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό του ΕΜΠ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”

Ως τις 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό του ΕΜΠ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”

Posted on

Οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ προσφέρουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και άλλων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές αγορές, κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων και οργανισμών.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2017. Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών θετικής κατεύθυνσης των Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει το δίπλωμά (πτυχίο) τους έως και την περίοδο Ιουλίου 2017. Υπάρχει δυνατότητα να αξιολογηθούν αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν τον Οκτώβριο του 2017.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο στη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

2. Συμπληρωματικό έντυπο στοιχείων του υποψηφίου που είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου για όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει.

Για εκείνους που θα αποφοιτήσουν τον Ιούλιο ή τον Οκτώβριο 2017, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους (αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου έως και 5), βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για τον αναμενόμενο βαθμό διπλώματος ή πτυχίου του. Εάν δεν υποβληθεί το δίπλωμα ή το πτυχίο έγκαιρα, ο φοιτητής δεν θα εγγραφεί στο πρόγραμμα.

4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (ή ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική εμπειρία, την ερευνητική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.

8. Δύο συστατικές επιστολές σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον συντάκτη τους μόνο στο διαθέσιμο έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

9. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

10. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Νέο Κτήριο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο Γ.2.3, 2 ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από τις 29/5/2017 έως και τις 16/6/2017 και ώρες 10.00- 13.00.

Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση με τελευταία ημερομηνία αποστολής την 16/6/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΔΠΜΣ (κα Μ. Μπράνη, τηλ. 210 7723655) στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά. Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ http://www.epm.ntua.gr

Archives
Share

Αυθαίρετα: τροπολογία με την πολυαναμενόμενη παράταση προθεσμιών του N.4178/13

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα[…..]

Share

Αυθαίρετα: ποια γλυτώνουν, ποια κατεδαφίζονται, τι γίνεται με τα δασικά

Με επιπλέον πρόστιμα, κατεδαφίσεις, μπλόκο στις μεταβιβάσεις αλλά και μπλέξιμο με την ελληνική γραφειοκρατία, κινδυνεύουν όσοι δεν «τακτοποιήσουν» μέσα στους επόμενους μήνες αυθαίρετα κτίσματα. Επιπλέον, βαθύτερα θα βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι τα «νομιμοποίησαν» και θα αναγκαστούν να τα μεταβιβάσουν με συμβολαιογραφική πράξη[…..]

Share

Έξι projects που υπόσχονται να «απογειώσουν» την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τo mega project του Ελληνικού, η μαρίνα Αλίμου, οι νέες υποδομές στο Παλαιό Φάληρο, η ανάπλαση του Μικρολίμανου στον Πειραιά, τα Αστέρια Γλυφάδας και φυσικά το πιο «άμεσο» project, ο Αστέρας Βουλιαγμένης που επιστρέφει από το Μάρτιο του 2019, υπόσχονται να «απογειώσουν» μέσα στα[…..]

Share

Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την[…..]

Share

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα

Τη λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να επιλύσει τον γόρδιο δεσμό των οικισμών αυθαιρέτων, των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», το οποίο είχε περιληφθεί στους τελευταίους νόμους τακτοποίησης αστικών αυθαιρέτων και[…..]

Share

Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο[…..]

Share

«Αποικίες» Τούρκων και Κινέζων στην Ελλάδα – «Ανάσταση» στα ακίνητα από τη «χρυσή βίζα»

Την ώρα που τα αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και οι Έλληνες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τη φορολογία μιας κατοικίας, οι Κινέζοι έρχονται να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο της οικοδομής με περισσότερους από 12.000 ξένους επενδυτές να αγοράζουν σπίτια στην Αττική τα τελευταία χρόνια.[…..]

Share

Το Κλίβελαντ δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια

Το Κλίβελαντ έγινε η τελευταία πόλη των ΗΠΑ που δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο της πόλης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τη δέκατη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα του Κλίβελαντ. Στο πλαίσιο του σχεδίου της πόλης για[…..]