Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Κλείνουν οι δρόμοι στην εκτός σχεδίου δόμησης