Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

Διεθνές σεμινάριο για οδικά έργα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ