ΥΠΕΝ: Δεν θα δοθεί νέα παράταση στην έκπτωση 20% στα αυθαίρετα

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα