Με μεγάλη προσέλευση μηχανικών από Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα και Ευρυτανία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 ενημερωτική εκδήλωση-παρουσίαση για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-Άδειες» που βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στις 15 Οκτωβρίου.

Προλογίζοντας την ενημερωτική εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς κ. Αθανάσιος Λυκόπουλος τόνισε τη μεγάλη σημασία των ηλεκτρονικών εφαρμογών που αναπτύσσει το Τεχνικό Επιμελητήριο που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Μέσα από διαφανείς διαδικασίες θα μπορεί κάθε συνάδελφος μηχανικός να καταθέτει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και ο συνάδελφος της αρμόδιας υπηρεσίας να ελέγχει και να εκδίδει ηλεκτρονικά την οικοδομική άδεια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια του ώστε να γίνουν πολλά ακόμη σημαντικά βήματα στο εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Την αναλυτική παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος πραγματοποίησαν ο Προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθ. Ελέγχου, ΤΕΕ κα Αλεξάνδρα Ματάλα.